Tremans X Rost medel.

Av Mats Carlsson
Finns det mirakelmedel? Ja nu är detta inte ett mirakelmedel 
utan mer lite kemi. Vi som inte gått i skolan på över 30 år och som när vi gick där inte var helt närvarande.. minns inte så 
mycket från kemi lektionerna.
Hade vi gjort det så kanske vi hade snappat upp lite intressanta saker kring Fosforsyra. 

Googlar vi fosforsyra hittar bland annat:
Fosforsyra, mer riktigt ortofosforsyra, är en medelstark syra 
med kemisk formel H3PO4. Den centrala atomen är fosfor.

I rent tillstånd är fosforsyra ett färglöst, hårt, kristallint ämne med smältpunkt 42,23 °C. Fosforsyra används till att ta bort rost och av tandläkare för att rensa ytan där man ska sätta fyllningen.

 

Bild från www.treman.se
Fosforsyra ingår som surhetsreglerande medel i Coca Cola. Inom livsmedelsindustrin betecknas det med E nummer E 338 och används som ett antioxidationsmedel.
Och de flesta har väl hört att man kan stoppa ner en rostig bult med mutter i Coca Cola så får man loss den.
Vill man inte köpa en massa Coke så kan man istället beställa ett betydligt bättre och vassare substans från Treman, www.treman.se

Detta företag har utvecklat ett rostlösningsmedel med fosforsyra som bas som både löser, avlägsnar och ger ett rostskydd!
Vi har själva beställt en dunk och provat det och det fungerar hur bra som helst.

Ett par gamla spacer plattor som legat på en kall fuktig loge i 30 år stoppades ner i temans X Rost. Efter 1 timma såg man redan resultat och efter 12 timmar såg de ut som på bilderna. Otroligt.
Jag tog även en grenrörsbult från min Cadillac -76, ni vet hur grenrörsbultarna ser ut på gamla bilar. Denna bult har suttit på bilen i över 
30 år,  rostig och full av gravrost. Efter 12 timmar ser den faktiskt rätt ok ut. 

Stoppade även ner en kamaxel som även denna legat på bra och ha hyllan på samma fuktiga loge i 30 år.
Ja bilderna talar för sig själva..

Titta in på www.treman.se och läs mer om medlet. Kan rekommenderas.

Så här rostig var spacer plattan innan den doppades ner 
i X Rost
Efter 12 timmar så är den slät och fin i ytan, ser nästan ut som den är blästrad och sedan primad med ett tunt lager.
Grenrörsbulten som är riktigt rostig. Efter 12 timmer ser den betydligt bättre ut. Kanske inte någon bult man sätter tillbaka på bilen men det visar hur bra medlet tar hand om rosten.
Satte den till hälften i X Rost för att se skillnaden.

Och efter 12 timmar ser man skillnaden.

Kamaxeln jag bytade 1981 på min Cadillac -60 har legat på hyllan i en kall loge sedan dess. Varför sparade jag den??
Här ser man skillnaden efter bara 24 timmar i X Rost vätskan.
Inte borstat eller polerat eller något annat, tog delarna utan att rengöra, bara stoppade ner dem i X rost och spolade av med vatten och torkade av efter 12 timmar.
Faktaruta om fosforsyra
Fosforsyra är en tribasisk oorganisk syra där den första vätejonavgången är starkt joniserande medan den efterföljande vätejonerna uppvisar en avtagande bidrag till syrans jonisering.

I vattenlösningar förekommer alla tre formerna. Vattenfri syra förekommer som vita kristaller.

Fosforsyra är inte oxidativ och är förutom syraverkan relativt oreaktiv vid rumstemperatur . I syraskalan är fosforsyran starkare än ättiksyra och borsyra och svagare än svavelsyra och saltsyra.

Flytande ren fosforsyra är en ofärgad och luktlös vattenlösning som är högst 88 procentig. Kommersiella kvaliteter innehåller < 69 % fosforsyra.

Två olika tillverkningsmetoder dominerar, våtprocessen och torrprocessmetoden. I den dominerande våtprocessmetoden behandlas kalciumfosfatmineral med svavelsyra varvid ”single” superfosfat, gips och monokalciumfosfat bildas. Relativt oren fosforsyra tas omhand genom filtrering. I ett efterföljande reningssteg behandlas fosfaten med hjälp av metanol och svavelsyra. I torrprocessmetoden behandlas elementär fosfor med överskott av luft eller syrgas under värme under bildning av fosforpentaoxid som i ett efterföljande steg behandlas med vattenånga varvid fosforsyra bildas. Denna metod är dyrare men ger en högre renhet vilket krävs vid användning inom livsmedelsindustrin och kemisk industri. Fosforsyra tillverkas inte längre i Sverige.

Fosforsyra används som tillsatsmedel i ett stort antal produkter inom flera olika branscher. Fosforsyra används huvudsakligen för tillverkning av fosfatsalter för fodermineral och gödning samt till industriell vattenrening. I Sverige ställs höga krav på låga kadmiumhalter för gödningsmedel. Detta har kunna uppnå genom att i våtprocessen byta råvara från sedimentära fosformineraler till råmineral av vulkaniskt ursprung (bryts bl.a. på Kolahalvön i Ryssland). Fosforsyra används även inom livsmedelsindustrin i olika syften, såsom smaktillsats i kyld dryck, buffert i sylt och gelé, syratvättning av mejeriutrustning, rengöringsmedel i sockerraffinering och som näring och buffert i antibiotikatillverkning. Fosforsyra används även som ytbehandlingsmedel av metall, i kalkborttagningsmedel samt i färgborttagningsmedel. I Sverige används de största mängderna för fodermineral, gödning, rengöring och ytbehandling av metall.

Ladda ner hela reportaget som PDF fil