Tullverket backar tills vidare!

Av Mats Carlsson   2009-11-18

 

Från flera håll nu på morgonen så har vi hört att Tullverket backar på det retroaktiva beslut man tog i Fredags att tillsvidare slopa den 12% momsen på motorfordon äldre än 30 år.

Linda på Infranordic skrev följande:
Hej
Vi pratade med Brita Svanberg på Tullverket i Göteborg i morse, efter att ryktesvägen hört att regeln skulle vara upphävd tillsvidare. Ringde då för att få det bekräftat, och så var fallet. Vi vill poängtera att det bara är tillsvidare och inte för alltid, enligt Tullen. Lagen/regeln kan börja gälla 1 Dec eller 15 December, ingen vet i dagsläget. Håll er gärna informerade på www.tullverket.se. Sökord: Samlarfordon.

Många statliga myndigheter har fått många klagomål de senaste 2 dagarna så det är jätteroligt att se att vi faktiskt lever i en demokrati. Att röster kan bli hörda, om så bara tillfälligt. Grattis till er!

Myndigheterna har förstått att detta skedde för hastigt och utan förvarning vilket inte är okej i en demokrati. Värst drabbade var de bilimportörer som hade bil på väg hem och de bilimportörer som hade bilar som precis kommit men ej hunnit bli förtullade. Många av dessa män och kvinnor har kalkylerat med 12% i avgifter till Tullen.

Vi rekommenderar alla bilimportörer att till dess praxis är skriven, alltid kalkylera med 10% i tull och 25% i moms. Man betalar moms på tullavgiften också, så lättast är att använda 38% till tullen i en snabbkalkyl. Om man inte kan acceptera detta så kanske man skall avvakta med köp av veteranbil från tredjeland. I alla fall till dess att vi vet vilken regel/lag som skall gälla och har det på pränt!

Nu kör vi som innan betr 12%:an:
Fordonet skall vara äldre än 30 år
Fordonet skall var i originalskick
Fordonet skall vara i körbart skick (vad som menas med körbart skick har vi fortfarande inte fått svar på)

Tack för ordet
Linda


Anders på Door2Door ringde och berättade att han fått samma svar i stort sett. 

Dock så gäller det att vi alla håller koll på våra myndigeter så de inte smyger in förändringen igen. Att det blir en förändring kan vi nog vara rätt säkra på men då skall det aviseras lång tid innan så alla kan hinna planera efter detta. Att som denna gång smyga in något retroaktivt är bedrövligt.

Vi skall även veta att tjänstemän och politiker använder internet lika mycket som du och jag och de läser Anslagstavlan på Usabil.nu regelbundet, jag kan tänka mig att de fick sig en tankeställare efter alla inlägg och mail samt telefonsamtal de fått de senaste dagarna beträffande sitt mycket dåligt genomtänkta beslut.

Jag tackar alla som engagerade sig i detta och på olika vis kontaktade olika myndigheter. Vi värnar alla om det som är vår hobby och arbete för många.

Mats Carlsson
Usabil.nu AB

 

DETTA VAR BESLUTET!

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

KOMMISSIONEN

Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur

(2009/C 272/02)

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ( 1 ) ändras de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur ( 2 ) på följande sätt:

På sidan 402: 9705 00 00 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

Den befintliga texten ska ersättas med följande:

1. Detta nummer omfattar motorfordon som är

 — i ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassit, styr- och bromssystemet, motorn osv.,

— minst 30 år gamla, och

— av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Motorfordon anses inte vara av historiskt eller etnografiskt intresse och omfattas inte av detta nummer om de behöriga myndigheterna fastställer att motorfordonen inte åskådliggör ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling. Sådana fordon måste även ha de särskilda kännetecken (eller karakteristika) som krävs för att ingå i en samling, det vill säga

 — vara förhållandevis sällsynt (raritet),

 — normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål,

 — vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och

 — vara av större värde.

2. Numret omfattar också samlarobjekt av historiskt intresse:

a) Motorfordon, oavsett när de är tillverkade, beträffande vilka det kan bevisas att de har använts i samband med en historisk händelse.

b) Tävlingsfordon beträffande vilka det kan bevisas att de konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.


3. Föremål av sådant slag som används som delar eller tillbehör till ovan nämnda fordon omfattas av detta nummer om de i sig är samlarobjekt, oavsett om de är avsedda att monteras på fordonen i fråga eller ej.

Bevis kan lämnas i form av lämplig dokumentation, t.ex. referensböcker eller facklitteratur, eller genom utlåtanden av erkända experter.

Ovanstående förklarande anmärkningar gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

Repliker (exakta kopior) omfattas inte av detta nummer (i allmänhet kapitel 87).