Olika budskap från Tullverket???? Sandlåda!

Av Mats Carlsson   2009-11-19

 

Tydligen så är det olika budskap hela tiden beträffande 12% regeln???? 
Efter den massiva anstormning av samtal och kontaktar verkade det igår som Tullverket backade på sin åsikt att retroaktivt ta bort 12% moms på fordon äldre än 30 år. Flera fick på telefon besked att ändringen läggs på is tills vidare men idag står det att läsa på Tullverkets webbsida följande:

Import av fordon för samlarändamål
Fordon som tillverkats före 1950 ska inte automatiskt anses som samlarfordon.
Den 13 november 2009 publicerade EU kommissionen en text som ska göra klassificeringen av fordon som samlarobjekt (KN-nummer 9705 00 00) mer likartad inom EU. Texten har omedelbar verkan då det inte är en formell policyändring som genomförs på EU nivå.

Kommissionen skärper behovet av att kunna styrka att fordonet är förhållandevis sällsynt och av större värde. Det är även en skärpning vad gäller tolkningen av att fordonen är av historiskt och etnografiskt intresse. Kommissionen har inte definierat någon nivå av sällsynthet, värde eller utveckling av mänskliga landvinningar då det handlar om unika exemplar. Inget av dessa kriterier är nya men lyfts nu fram för att ges en enhetlig tillämpning i EU.

Den stora förändringen är att fordon som tillverkats före 1950 inte automatiskt ska anses som samlarfordon.

Det är oförändrade kriterier vad gäller ursprungligt skick, ålder (minst 30 år) och att det är fråga om en modell som inte längre tillverkas.

Den som avser att importera ett fordon och anser att det är fråga om ett fordon som ska ingå i en samling av historiskt och etnografiskt intresse ska vara beredd att styrka detta med hjälp av dokumentation i form av exempelvis (utdrag ur) referensböcker eller facklitteratur alternativt lämna utlåtande från erkänd expert. Dokumentationen ska visa på att fordonet är i ursprungligt skick, tillverkningsår, tillverkningsperiod, grad av sällsynthet, värde i förhållande till liknande fordon. Det bör även visas på att fordonet visar på ett betydelsefullt steg eller skede i de mänskliga landvinningarna och dess utveckling.

Mer information
Europeiska unionens officiella tidning, EUT, (C 272/2009)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Helt klart är att det mer liknar en hönsgård än en väl fungerande myndighet i landet Sverige!
Skärpning!!!

Tror att detta är ett steg tillbaka mot den info som många fick på telefon. Nu skall inte fordon före -50 anses som samlarfordon med automatik. Fordon äldre än 30 år av en modell som inte längre tillverkas kan tydligen komma ifråga. Då är frågan vad menas med modell??? Menar man modellnamn?? Det är väl ingen bil som ser ut som den gjorde för 30 år sedan så frågan är vad man menar???
Enligt mitt tyckande så är sista stycket definitivt ett steg tillbaka som det var i fredags.

Nu är det läge att kontakta alla berörda myndigheter igen!!!!