Senaste nytt om Tullverket! Uppdaterad!

Av Mats Carlsson   2009-11-20

 

OBS!! 
När jag satt och skrev och sammanställde en del mail jag fått så ringde Tullverkets kommunikationschef Anette Malmberg till mig och sa att de vill presentera ett förtydligande här på Usabil.nu under fredagen eller senast under måndagen!!!
Håll utkik här. Jag lägger ut det så fort det kommer.
OBS!!

Det är massor med saker som är oklara i historien med Tullverkets agerande btr. 12% utspelet de sista dagarna.
Vi har godkända importörer med AEO certifikat som vilket betyder att de är certifierade att tulla in fordon i hela EU som får besked ifrån Tullverkets Klareringssamordnare Alf Månsson i Malmö att detta bara är ett förslag. Dagen efter detta besked kan vi läsa på Tullverkets webbsida att det har omedelbar verkan?
Hur är det med intern informationen???

Enligt de regler som skall gälla nu så skall det vara en modell som inte längre tillverkas och är äldre än 30 år.
Vad betyder modell?? Om det är en Mustang från -65 som vi alla vet är en klassisk samlarbil, är då inte detta en samlarbil för det finns en bil med samma modellnamn 2009??
Eller en Cadillac Eldorado 1953 som är en mycket ovanlig samlarbil, är inte detta en samlarbil i tullverkets papper för det finns en modell som heter Eldorado även 2009???
Ja inte blir man klokare inte.

Per Webb på Gasoline Magazine har gjort ett par viktiga uppmärksammande i den översättning som gjorts från engelskan i EU direktivet till svenska, läs detta!
Den engelska texten som lyder: 
However, motor vehicles are deemed not to be of historical or ethnographical interest and are excluded from this heading when the competent authorities establish that the motor vehicles are not liable to evidence a significant step in the evolution of human achievements or illustrate a period of that evolution.

Den svenska översättningen av texten lyder:
Motorfordon anses inte vara av historiskt eller etnografiskt intresse och omfattas inte av detta nummer om de behöriga myndigheterna fastställer att motorfordonen inte åskådliggör ett bety delsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling.

Om nu den engelska texten skulle var ursprunget så ser jag detta som ett direkt och avgörande FEL.

Jag skulle ha översatt enligt följande:
Dock, motorfordon anses att ej vara av historiskt eller etnografiskt intresse och exkluderas av detta nummer när behörig myndighet fastställer att motorfordon inte har benägenhet att vittna om ett betydande steg i utvecklingen av mänskliga prestationer eller visar en tidsperiod av denna utveckling.

Min tolkning är att den svenska översättning från engelska, om det nu är ursprungsspråket, är felaktig!
I den engelska texten står det att en behörig (=kompetent!) myndighet måste fastställa att ett fordon inte har benägenhet att vittna om ett betydande steg i utvecklingen av mänskliga prestationer eller visar en tidsperiod av denna utveckling.

I den svenska texten står det tvärtom! Att fordonet inte anses ha benägenhet (osv...) om myndigheterna inte fastställer att det!"

Jag skulle se det som en total omöjlighet att peka på ett fordon som inte visar på en tidsperiod som innefattar betydande steg i utvecklingen av mänskliga prestationer!  I och med detta anser jag att den tidigare 12% momsen måste gälla även framledes. 

Det finns även andra märkligheter i översättningen!
Ett exempel: 
I den svenska texten har översättaren lagt till ordet "raritet" (frågan är varför detta har skett?)

Jämför:
"— vara förhållandevis sällsynt (raritet)" som det står i den svenska texten
med:
"— being relatively rare" som det står i den engelska texten

det borde översatts till kunna:
"— vara jämförelsevis ovanlig"  Vilket jag tycker är viktig en nyansskillnad kontra den översättning som gjorts...

mvh
Per Webb
Kustom Car Editor
Gasoline Magazine


Keith Eliasson hade mer information i ämnet:
Han mail följer nedan här:

Skulle bara vidarbefodra lite info om historiken angående ursprungstexten och översättningen.

Ursprungstexten till beslutet som togs angående samlingar/samlarobjekt art nr 97050000 (obs att det handlar om samlingar/samlarobjekt - inte specifikt motorfordon) är fransk eftersom det är grundat på ett franskt överklagande redan 1986 , EU eller då EEG tog beslutet - som var ett tillägg till "samlingar/samlarobjekt" - i juli -87 och det var pga av en privatperson ansåg att även tekniska landvinningar skulle jämställas med andra samlarobjekt - som tex tavlor, möbler , mynt m.m.

Sen har den texten översatts till engelska och därefter svenska och då kan ju ordalydelse och dylikt förändras på vägen ....(precis som när man lämnar ett meddelande som ska vidarbefodras i flera led)

Med vänlig hälsning , Keith E