Namninsamling mot tullens tolkning av import reglerna!

Tomas på Nordtrafik har tagit initiativ till en namn insamling mot tullens tolkning av de nya import reglerna.

 

Det har nu gått nästan ett halvår sedan den svenska tullen började med sin egenhändigt ihopsnickrade tolkning av EU regler.
Ingen inom hobbyn har väl i varit direkt glad för detta påfund. För att få myndigheter och politiker att förstå att vi fortfarande inte är förtjusta i detta har vi startat en namninsamlig som går att finna på HÄR


Vill på detta sätt uppmana a l l a att skriva under och därmed gemensamt visa var vi står.

Bara tillsammans kan vi komma framåt.

Mvh
Tomas Harring
www.nordtrafik.se
Texten ser ut så här:   NI KLICKAR PÅ DENNA LÄNKEN FÖR ATT SKRIVA UNDER!
Tokig tolkning av importregler för veteranbilar

Vädjan till Tullverket och politiker.

Sedan den 13 november 2009 har Tullverket infört hårdare krav vid sk 12% förtullning av veteranfordon från tredje land. Skälet till detta har enligt ansvariga hos Tullverket varit, att man vill ha en enhetlig tolkning av denna lagtext i hela Europa.

Det stämmer dessvärre inte i verkliga livet. I ex Holland och Frankrike har man inte infört denna tolkning. Det gör att ex vis Holland har betydligt lägre avgifter vid import. Skillnaden i praktiken är så stor som, i Holland 6% och i Sverige 38% i pålagor för en gammal personbil. Det krävs ingen större fantasi för att förstå hur detta påverkar totalekonomin för en bil som kostat USD 20.000,- i inköp i USA. Mycket pengar betalas idag i Holland istället för i Sverige.

Som ett resultat av detta har mindre näringsidkare tvingats dra ner på, eller i värsta fall stänga sina verksamheter. Arbetstillfällen går förlorade. Icke minst, blir också hobbyn mycket dyrare för gemene man. Allt detta är ett faktum vi kan se efter nära ett halvår.

Bilar transporteras nu på biltransportbilar genom hela USA, Kalifornien till Florida där de skeppas vidare till Holland för att slippa ”onödiga” kostnader i svensk tull. Klimatpåverkan?

Veteranbilintresset är mycket stort i Sverige och engagerar 100.000 tals svenskar. Vi vädjar nu till politiker och myndigheter att ta en titt på denna fråga med nya friska ögon. EU-tanken blir lite konstig när det kan slå så fel som det gjort i detta fall.

Tycker du som vi i denna fråga? Skriv på och sprid denna lista. Det är val snart. Tillsammans kan vi påverka. Eftersom Tullverket sorterar under finansdepartementet så kommer listan skickas till Finansminister Anders Borg.

Listan går den 31 maj 2010.

Göteborg den 27 april 2010

Mvh
Tomas Harring
www.nordtrafik.se