Importförändringar

 

Att man delar en container med bilar och delar från USA är mycket vanligt. Många tullar in hela containern och transporterar hem den och tömmer den hemma.
Nu skärps hanteringen i Göteborg av detta som i ett led av AEO certifiering som bestämts av EU.

Resultatet av detta blir att det måste vara en ägare till samtliga bilar och delar i en container om man skall ta hem och tömma containern själv.

Det blir kravet,   ett kolli = en ägare!

Ni hittar Skandiacontainers utskick på denna länken.

Detta är ett sätt att dela container..

Vad är AEO Certifiering? Så här förklaras det på Tullens webbsida.

AEO, godkänd ekonomisk aktör, är ett EU-gemensamt certifieringsprogram. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU.
En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Alla företag, oavsett storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO. Det gäller tillverkare, exportörer, speditörer, lagerhållare, tullombud, transportörer och importörer. En av fördelarna med att AEO-certifiera sitt företag är bland annat att företaget kan få fördelar som ett icke certifierat företag inte kan få.

Det finns dock fortfarande möjlighet att dela en container och få den lossad av bilfolk istället för att den töms i hamnen av stuveriarbetare. Kvicks Import & Export AB i Falun är en av få USABILs importörer som har eget tullager, de kan hjälpa dig som har en container på väg över från USA just nu eller i framtiden.

OBS! Har du en container på väg nu så kontakta oss innan den når hamnen i Göteborg, säger Rickard Kvick. Kontakta oss på tel: 023-22 600

Kvicks Import & Export hjälper dig att transportera din samlastade containern från Göteborg till sitt tullager där den töms och tullas av bilfolk. De kan även ordna transport av din bil eller dina delar från Falun hem till din dörr om du inte väljer att åka upp och hämta det själv efter det att alla tull avgifter mm erlagts. Hos Kvicks kan du även samlasta bilar, mc, delar, och annat gods som de transporterar i sina samlastnings containrar, man behöver inte ha en hel egen container för att de ska hjälpa till.
-Dessutom kan alla av våra kunder få en amerikans adress som du kan registrera på exempelvis Ebay för enklare kunna handla av amerikaner, uppger man på Kvicks Import & Export.

Vi tackar för denna service!