Stoppa Skrotbilsberedningen

Av Mats Carlsson

Naturvårdsverkets har på uppdrag av regeringen gjort en utredning som heter  "Uttjänta bilar och miljön". Här finns ett åtgärdsförslag som kan göra den fordonshistoriska kulturgärningen brottslig!!!!

Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa hur omhändertagandet av uttjänta bilar och bildelar fungerar i praktiken samt föreslå åtgärder för att uppnå målen för producentansvaret och förbättra efterlevnaden av reglerna. Bland åtgärderna finns förslag som i värsta fall skulle kunna innebära att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera en bil för att kunna återanvända reservdelar. Anledningen är att kommunerna idag inte kan skilja på yrkesmässig verksamhet och ren hobbyverksamhet.

Just nu pågår det en hel del protestlistor och upprop mot detta.
Ta del av detta och skriv på så vi stoppar detta stolliga förslag att göra det brottsligt att  renovera gamla bilar och motorcyklar.
Ni hittar mer information på nedanstående länkar:

Stoppa Skrotbilsberedningen nu! MHRF

Namninsamling