Gör om din bil till en vatten-hybrid!

Företaget International Consulting agency Sweden skickade en pressrelease om sin nya uppfinning! 
Är du intresserad så kontakta dem!

Använd vatten för att spara bränsle och pengar! 

Spara 20-50% och kör längre per liter!

En nu generation av bränsleteknik gör ett fordon med förbränningsmotor till en hybrid som för- bränner bränsle med en tillsats av vätgas och syrgas som genereras ur vatten. 

Vätgasen och syrgasen, förkortas HHO, utgör tillsammans en reaktiv gas som fungerar som katalysator vid förbränning av bränsle i fordonets motor. Bränslet förbränns mera fullständigt och möjliggör en maximal effekt i en förbränningsmotor. 

Effekten av att öka förbränningsgraden ger oss bl.a. sparande bränsleekonomi (bensin, diesel, gas) på 20-50% . Spara pengar och kör längre per liter bränsle! Spara också på vår hälsa och miljö då avgaserna minskar med upp till 90%!

Norrköpingsföretaget International Consulting Agency Sweden med Chefsforskare Hans Bonnevier har tillsammans med internationella forskare utvecklat en komplex vätgas/syrgasteknologi som är enkel i sin grundmodell men som nu, efter många år av forskning och utveckling och otaliga tester, kan presenteras som en ny generation av bränsleteknologi för förbränningsmotorer. Denna teknik sparar bränsle och är mycket hälso- och miljövänlig! Tekniksystemet är det enda i världen som producerar vätgas och syrgas ur vatten (HHO-gas) automatiskt i förhållande till fordonets hastighet vilket gör systemet mycket säkert och hållbart över tid. 

Systemet installeras i fordonet som ett tillbehör och bör vara intressant för den som vill spara bränsle och värna vår hälsa och miljö! 
Inte många fordonsägare vet om att det bränsle de tankar förbränns till ca 40 %. Resterande släpps ut som värme och avgaser! Dvs. det går ut mera energi i avgaserna än vad vi får ut i effekt för att driva fordonet!
Med ny HHO-teknologi förbränns bränslet till nästan 100 % vilket ger besparingar i plånboken då vi kan färdas länge per tankning. Hög förbränningsgrad gör att motorn i sig blir renare, vibrationer minskar, motorn går också jämnare och tystare vilket inte är oviktigt i stadsmiljöer.
HHO-teknik gör förbränningsprocessen jämn och förbränner bränslet nästan helt! Belastningen på motorn minskar betydligt och ökar motorns och avgassystemets livslängd. Olja och tändstift behåller också sina egenskaper längre. Detta resulterar i att antalet reparationer och tid på verkstad minskar!

Många bilägare vet inte att en motor förlorar effektivitet och verkningsgrad i och med att motorn ackumulerar sotavlagringar genom motorns konventionella sätt att förbränna bränsle. Med tiden påverkar detta motorns effekt och hästkrafter som minskar och resulterar i att bilisten gasar på mer! Ytterligare bränsle förbrukas, det blir dyrare, och ger ökade mängder av avgaser som förgiftar! HHO-teknik har motsatt verkan i och med att väte-syrgas inte ackumulerar avgaser utan rengör motorn från sotavlagringar som redan ackumulerats i motorn. Detta gör bl.a. att effekt och hästkrafter ökar. Motorn blir alltså renare och får fler hästkrafter! HHO-tekniken ökar motoreffekten med 10 – 30 %. 
Motorns hästkrafter kan utnyttjas till 100 %. Fordonets acceleration ökar 15 – 30 %.

HHO-tekniken kan också beskrivas i termer av ett ekologiskt avgassystem som minskar utsläppen till atmo- sfären. Tekniken har förmågan att reducera toxicitet till normal Euro-5 och uppåt (CO). HHO-tekniken rengör inte bara motorn utan också avgassystemet! Betydligt renare avgaser kan uppnås enkelt genom att göra om fordonet till en “Vatten-Hybrid”! Vi går på vatten - har blivit en populär slogan bland de som tagit till sig denna nya generation av HHO-teknik!

Denna teknologi är världsledande och görs nu tillgänglig för alla som vill vara ekonomiska och miljövänliga. Detta har stor betydelse för vår gemensamma livsmiljö. Vi, du och jag samt barnen och djuren kommer att må betydligt bättre om vi är många som använder denna teknik! Det är nu dags för politiker och beslutfattare att upptäcka att det finns en hybridteknik/HHO-teknik som har stor betydelse för hälsa och miljö!


Installation 3/8-12 av vår aktivator på en Ford Mustang från 1973. Då motorn är på 5 L krävs två aktivatorsystem. På bilden till höger visas en aktivator med ett filter samt ett datachip. Aktivatorn producerar gas. Filtret har en multifunktion. Datachipet styr produktionen av gas i förhållande till varvtalet. 
Bilden till vänster visar de två systemen som nu blivit till ett. På aktivatorerna har specialgjorda skydd placerats för att skydda aktivatorerna. De två filtren är placerade mellan aktivatorerna. Datachipen är placerade till vänster och till höger om aktivatorerna. Slangar för gasen till två kontrollfilter och därefter förs gasen in i förgasaren.
Uppskattad besparing av bränsle är ca 30%. Före installation var det omöjligt att stå bakom Mustangen pga. mängden avgaser. Efter installation var det inga problem och vi kunde konstatera att mängden avgaser minskat avsevärt. Efter installation kunde vi också konstatera att bilen skakade mindre. Indikatorlampor placerades på instrumentbrädan vilka visar att allt fungerar som det ska. Lamporna visar också när det är dags att fylla på vatten i systemet.
Bränslebesparing uppmätt 2 september 2012 till 35% på Mustangen ovan.

Om ICAS (International Consulting Agency Sweden)
ICAS är ett internationellt affärsutvecklande företag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför innovationer inom bl.a. vätgas- och syrgasteknik, miljö- och energiteknik, sopförbränningsteknik, brandskydd m.m. ICAS har ett världsomspännande nätverk med samarbetspartners i Europa, USA, Australien samt Asien. 
Information om ICAS finns på företagets hemsida på www.icas.se.

International Consulting Agency Sweden (ICAS)
Swedish Fuel Systems
Kontaktperson:
Hans Bonnevier
ICAS
Tel: c0731 02 54 55
E-postadress: info@icas.se
Webbadress: www.icas.se