Importregler veteranfordon från och med 1 Januari 2014

Av Sören Fjellstedt

Det är stora saker på gång vid import av fordon äldre än 30 år!
Vid ett möte i Bryssel den 20 och 21 Juni diskuterades ämnet av flera berörda myndigheter från hela EU. 
Svenska tullen var då troligtvis representerad av deras Nationella expert Jan Hallberg.
Vid mötet förespråkade vissa nationer så hårda krav som att bilarna skulle ha original färg eller åtminstone korrekt kulör! De hårdaste förslagen fick inget gehör som tur var.
Vad vi med säkerhet vet är att importreglerna from 1 Januari 2014 kommer bli enklare vad det gäller de så kallade 12% reglerna.

Dagens krav på max 30 fordon av märke modell (för att styrka de är unika) försvinner.
Även kravet på minst fem gånger nybilsvärdet (visst raritetsvärde) försvinner också.
Idag innehåller kravlistan åtta punkter som alla skall vara uppfyllda
men from 1 Januari kommer kraven troligtvis att sänkas till tre.

1. Fordonet skall vara i originalskick (utbytta delar mot begagnade eller nya tillåts men ej modernisering av detsamma.
2. Minst 30 år
3. Av en modell som inte längre är i produktion.
 

Här har Lans Auto precis lastat en bil som kom till Sverige för några år sedan och för företagen blir denna planerade ändring till det bättre då de får alla kostnader förutom inköp i ett land plus att så kallade reservdelsbilar oavsett slitage eller pris torde gå att 12% förtulla.

Här kan de som inte har ekonomi att köpa dyra fordon glädja sig extra då även billiga fordon kommer godkännas som 12%.
Vad ingen vill svara på är vem som skall avgöra om ett fordon är i originalskick och i länder som England och Holland med flera så kontrolleras detta genom stickprov av Tullverket. Vi gissar att det troligt räcker att fordonet är i originalskick tillsammans med registreringshandling och intyg om originalitet från fordonsägaren. Eventuellt kan kravet om original måsta styrkas av besiktningsman från Handelskammaren, men ingen vet exakt.
Tävlingsfordon kan komma ingå i 12% regeln men vi vet inte
hur det kommer se ut det äntligen beslutats. Tidigare har
det räckt med betydande framgångar i Internationella tävlingar
Bilar som inte är helt perfekta kommer ingå då kravet
ställts till fordon i originalskick. Det här blir bra för de flesta!!


Vi är riktigt glada och alla som gillar nya gamla fordon i Sverige kommer med all säkerhet få sitt behov tillfredställt.
Bör bli lättare både för privatimportörer och företag.
En god nyhet är ju också att de momspengar som inbetalas kommer gå till respektive importland och här gynnas ju den Svenska ekonomin med några kronor, Vilket är ett gott plus i Tullsoppan.

Intressant är att ingenstans nämns att dessa regler de facto redan tillämpats i Frankrike, Holland, England mfl,
Hallberg sa vid intervju för några år sedan att Hollandsalternativet var en väg som snart skulle täppas till.
Tullen har lämnat knapphändiga uppgifter och trots de lovat återkomma har telefonen varit tyst i 10 dagar.
Jan Hallberg som är Nationell expert hos tullverket har suttit i möten och varit bortrest så han har inte gått nå för kommentar.
Däremot har vi tagit del av Jan Hallbergs e-mail och han har verkligen uttryckt sig positivt för vi som gillar 12 % import till Sverige.

VIKTIGT! Detta är ett förslag som ligger som underlag för beslut. Människor med insyn i ärendet i Tyskland, Danmark och England mm har samtliga nämnt att de räknar med att detta klubbas inom kort samt att det börjar gälla från och med 1 januari 2014.
Men inget beslut är fattat, tänk på det om du planerar din import!


Vi återkommer med en komplett artikel här på Usabil.nu så snart alla beslut är fattade, och vi vet exakt vad som gäller för både företag och privatperson men också vilka fordons typer som kommer godkännas och vilka som inte gör det. Under tiden kommer skvaller läcka ut via Usabil.nu:s Anslagstavla

Notera: 12% Förtullning är ett gemensamt namn i folkmun över de fordon som under åren på olika sätt lyckats kvalificera sig som historiskt intressanta när de förtullats i Sverige med 0% i tullavgifter och endast 12% i moms som enda avgift.

Sören Fjellstedt för Usabil.nuHär en Dodge Charger 1970 som kom till Sverige för några år
sedan, här när den förtullades i Amsterdam Holland.
Om den kommit efter 1 Januari 2014 skulle
den gått direkt till Göteborg.
När beslutet fattats kommer Jan hallberg på tullen tolka
texten och förtydliga den så att alla tullstationer i Sverige skall förtulla på exakt samma sätt, vi får hoppas han minns att det egentligen skall råda exakt samma tolkning inom hela EU.
Hemmabyggen, Hot Rods, modifierade eller customiserade fordon kommer med säkerhet inte ingå i 12% regeln