Kravet på inslagen identitet saknar stöd!

Nu visar det sig att ett generellt krav på inslagen identitet vid kontrollbesiktning visar sig sakna stöd.
På MHRFs sida hittar du mer information om denna glada nyhet.

Det var från den 1 juli 2014 som bilprovningen skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på fordon. Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning innebar att enskilda fordon kom att föreläggas om registreringsbesiktning.
Detta fick helt sjukliga konsekvenser för en del.

Jag känner folk med svensksålda bilar som varit tvungna att göra en registreringsbesiktning för att det saknades inslaget chassinummer på rambalkarna!!

Bilen på bilden har inget med artikeln att göra!

Transportstyrelsen lämnade den 28 oktober 2015 sitt förslag till regeringen om hur besiktningspaketet ska implementeras i svensk lag.

MHRF är mycket nöjda med förslaget som nu föreligger, särskilt beaktat de ursprungliga tankarna från EU-kommissionen. Inför förhandlingar som följde i Bryssel sa Sverige tydligt ifrån i ett så kallat motiverat yttrande. Sveriges Riksdag angav att det förslag som då förelåg om införande av besiktning av mopeder och historiska fordon var alltför långt gående och inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.


I Bryssel har sedan Näringsdepartementet och Transportstyrelsen genom Mats Hjälm och hans medarbetare på Fordonsenheten lobbat för att få igenom möjligheten att nationellt besluta om regelverken för bland annat historiska fordon och rallyfordon där man lyckats med stöd av kollegor från andra EU-länder.


På nationell nivå har nu Mats Hjälm och hans kollegor under det senaste året gjort en utredning om hur besiktningspaketet ska införlivas i svensk lag. Transportstyrelsen föreslår att de flesta författningsändringarna i svensk lagstiftning ska träda i kraft den 4 februari 2018. I praktiken kommer införandet ske successivt under perioden 2018-2022.

Uppgifter från MHRF s hemsida. Du hittar mer om detta på denna länken    http://mhrf.se/identitetsnummer

Bilen på bilden har inget med artikeln att göra. Bilden är från när vi firade att Mustang fyllde 50 år!