Till: Info BIRF
Ämne: SV: Pressmeddelande från VV
                                                              Pressmeddelande

2008-01-25

Ökad säkerhet kring fordonens registreringsbevis – Vägverket skärper hanteringen

Vägverket arbetar för ökad säkerhet inom fordonsområdet och därför avgiftbeläggs dubblettbeställningar av Del 2 av registreringsbeviset (den gula delen). Dessutom införs identitetskontroll för att säkerställa att det är fordonets registrerade ägare som beställer och hämtar ut beviset. Förändringarna träder i kraft 1 februari 2008.

– Varje år beställs mer än 600 000 dubbletter av registreringsbevis, säger Birger Höök, chef för Vägverket, Trafikregistret. Registreringsbeviset är en värdehandling som man bör ha god uppsikt över. Avsikten med den nya avgiften är att minska antalet dubblettbeställningar samtidigt som vi kan vara säkra på att det är just fordonsägaren som får beviset.

Förändringarna genomförs också för att begränsa cirkulationen av registreringsbevis i samhället.

Säkerhet och enhetlighet inom EU

År 2004 ersattes det dåvarande registreringsbeviset av ett tvådelat och EU-harmoniserat registreringsbevis. Bakgrunden var nya EU-krav, bland annat gällande säkerhet och enhetlighet. Syftet var att försvåra den illegala handeln med fordon och samtidigt förenkla informationsutbytet medlemsländerna emellan.

Av säkerhetsskäl är det angeläget att registreringsbevis inte utfärdas i onödan. Det EU-harmoniserade registreringsbeviset är idag den handling som krävs vid registrering av fordon i ett annat EU-land. Av samma anledning bör man som fordonsägare vidta åtgärder för att se till att ett registreringsbevis inte kommer i orätta händer.
 

100 eller 50 kronor

Från och med 1 februari 2008 kostar det 100 kronor att få en dubblett av Del 2 av registreringsbeviset. Beviset skickas mot postförskott och kommer att kunna hämtas ut hos sitt postombud. Vid utlämnandet sker en legitimationskontroll. Om beställning, legitimering och betalning sker direkt via Vägverkets webbplats är avgiften emellertid 50 kronor och beviset skickas då direkt hem till fordonsägaren.

– Vår uppmaning till landets alla fordonsägare är: var rädd om registreringsbeviset eftersom det är värdehandling, avslutar
Birger Höök.

För mer information:
Kjell-Åke Sjödin, fordonsexpert, Vägverket Trafikregistret, 070-549 76 29.

Frågor från allmänheten besvaras av Vägverkets kundtjänst för fordonsfrågor på
0771-14 15 16.

Fakta – nya avgifter
Flera nya avgifter inom fordonsområdet har införts från årsskiftet:

 

·         En påställningsavgift på 50 kronor vid påställning av fordon.
(Vid påställning för första gången tas ingen avgift ut.)

·         Den tidigare årliga registerhållningsavgiften ersätts av en ny årlig vägtrafik-registeravgift på 43 kronor. Avgiften tas normalt ut i samband med fordonsskatten.

Fakta – registreringsbevis
För alla registrerade fordon i Sverige finns ett registreringsbevis utfärdat. Registreringsbeviset är en värdehandling som innehåller information om bland annat fordonets registrerade ägare och tekniska uppgifter. Registreringsbeviset kan ses som fordonets identitetshandling.

Ett registreringsbevis skickas ut när man blir ägare till ett fordon. Registreringsbeviset kan användas för att anmäla till exempel ägarbyte, skrotning eller export av fordon.

Ett registreringsbevis beställs enklast via Vägverkets tjänst ”Beställ registreringsbevis” på Vägverkets webbplats.

http://www.vv.se/filer/210/regbevis_del1_ikon.gif
Högupplöst bild (JPEG-fil, 1,6 MB)

http://www.vv.se/filer/210/regbevis_del2_ikon.gif
Högupplöst bild (JPEG-fil, 1,0 MB)

 

 

___________________________________________________________________________