Information om upphovsrätt mm
Usabil.nu är en databas som ägs av Usabil.nu AB och skyddas av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Usabil.nu  AB, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på usabil.nu
 och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Webbplatsens utseende och layout och texter och bilder på usabil.nu kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § Upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.


Får jag kopiera material från usabil.nu till min egen hemsida?
Nej, databasen är skyddad liksom originella texter, konstnärliga bilder och samtliga fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Om du dessutom lägger ut kopian på din hemsida begår du ytterligare ett brott mot Upphovsrättslagen eftersom du gör kopian tillgänglig för allmänheten.

Annonsregler

Regler för annonsering

Privatannons: Usabil.nu s privatannonser är till för privatpersoner som har rätt att ingå avtal, enligt konsumentverkets regler.

Företagsannons: Usabil.nu s företagsannonser är till för företag. Ett företag skall annonsera som ett företag och inte som en privatperson. Företag som inte har månadskonto skall välja Företag vid inmatning av annons.

Vad får annonseras: Det är endast usabilar, motorcyklar från usa eller med HD stuk, samt veteranhusvagnar, båtar från usa samt andra fordon med anknytning till usabils hobbyn som får utannonseras. Detta gäller även delar.

Inte marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, tjänster, efterlysningar samt köpes. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen.

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du innehar F-skatt etc.

Beskrivning: Annonsrubriken skall beskriva varan eller tjänsten. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa är skyddade under upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten. Endast annonser på skandinaviska språk eller engelska tillåts.
Det är annonsören som ansvarar för att han på rätt sätt beskrivet det utannonserade föremålet.
Annonsören skall även på ett så korrekt och riktigt sätt beskriva varan.
Samtliga fält skall fyllas i vid inmatning av annons. Saknar säljare en uppgift skall detta anges med 0 eller text som säger att uppgift saknas.
Finns bilen utanför Sverige skall detta uppges.

Endast ett motorfordon per annons: Det är inte tillåtet att lägga in mer än ett motorfordon per annons med undantag för om dessa skall bytas (t.ex. 2 mot 1).

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.

Länkar och hänvisningar: Länkar i annonser skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt.

Bilder:
Bilder i annonsen skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen. Bilder skall vara i JPEG format.

Orealistiska erbjudanden: Usabil.nu förbehåller rätten att bedöma vad som är ett orealistiskt erbjudande.

Om en annons nekas publicering på grund av att den bryter mot reglerna får man en annons för samma pris tillgodo, återbetalning sker ej. Usabil.nu förbehåller rätten att avgöra när en annons bryter mot våra regler och anda. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

Företagskonto: Usabil.nu kan säga upp ett företagskonto med omedelbar verkan om annonsören bryter mot våra annonsregler utan att annonsör kan ställa krav på ersättning.
Avtalstiden är rullande 3 månaders. Fakturering sker kvartalsvis. De som har företagskonto har tre månaders uppsägning på avtalet. Usabil.nu AB kan dock välja att inte förnya avtalet utan uppsägningstid och utan att motparten kan ställa skadeståndsanspråk på Usabil.nu AB.

Uppdatering av annonser: För dem som har Företagskonto är det är inte tillåtet att systematiskt uppdatera sina annonser så att de alltid ligger först som "senast inlagda" Sker detta har usabil.nu rätt att förändra annonsernas datum eller avslutat kontot.

Generella villkor

Ansvar: Annonsören är personligen ansvarig för sin annons. Usabil.nu ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten. Annonsören godkänner att innehållet i annonsen kan komma att visas även från Usabil.nu samarbetsparters hemsidor, enligt samma regler som gäller för annonsen då den visas på www.usabil.nu.

Upphovsrätt: Alla rättigheter till annonstexten och bilden överlåts till Usabil.nu AB.

Ersättning: Vid tekniska fel eller handhavandefel ersätts högst annonskostnaden. Usabil.nu ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med vår logga, www.usabil.nu. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av annonsören.

Personuppgifter: Usabil.nu hjälper polisen med information om olagligheter förekommer i annonser. Identiteten på en annonsör eller den som svarar på annonsen kan fastställas av Internetleverantören eftersom till exempel IP-adressen loggas.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. bildelar, enstaka bil behöver du inte ta upp i deklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har.
Läs mer hos Skatteverket.