Lite om oljor.

Vilken olja man skall använda i våra äldre bilar är ofta en berättigad fråga.

Vi har frågat Mikael Mörnsjö på Statoil vilken typ av olja som man bör ha till sin jänkare från 50 - 70 talet.

Motoroljor

Om man brukar fordonet endast på sommaren så behöver man inte direkt ta
hänsyn till oljans köldegenskaper. Exempelvis en 10W-30, 10W-40 eller 15W-40 olja
klarar mer än väl de startkrav som behövs.
Att använda en ännu tjockare olja som ex 15W-50 eller 20W-50 fungerar också men är lite onödigt tjockt.
Kan vara bra om motorn är väldigt sliten, minskar skrammelljud från motorn men drar lite mer bränsle.
Om man av någon anledning har en motor som går väldigt varmt är det bra med lite tjockare olja.
En bra mineralolja smörjer och håller rent lika bra som en syntet i vissa
fall bättre. (Att syntetoljan tvättar och håller rent bättre än en
mineralolja är fel men kräver lite förklaring.) De modernaste tunna syntetoljorna så som 0W-30 och 0W-40, vissa 5W-30 tycker jag att man inte skall använda i dessa motorer.
Oljan blir för tunn och en viss risk för förhöjt slitage föreligger. Speciellt kamaxeln.

Lämpliga viskositeter är de jag nämnt ovan SAE 10W-30, 10W-40, 15W-40.
Tjockare som ex 15W-50, 20W-50 fungerar också.
Att dagens motoroljor håller rent och smörjer mycket bättre än de specifikationer som föreskrevs vid respektive årtal är bara en fördel.

Automat växellådsolja

Här har man några stycken olika att ta hänsyn till men Statoil har oljor  i sortimentet som fyller även de äldre specifikationerna.

Ford

Fram till slutet 70-tal hade Ford sin egna specifikation: M2C-33F eller G, och det är viktigt att
man fyller lådan med rätt olja annars kommer lamellpaketen i lådan att "må" dåligt i värsta fall
slirar man sönder dem.
Denna olja är röd och har en lite "strävare" friktionskarakteristik jämfört med Dexronoljor.
I Statoils sortiment heter den oljan Statoil TransWay Type G. Finns på Statoils stationer
i 1 liters förpackning.
Därfter heter Fords variant Mercon och den specifikationen går oftast att kombinera med Dexron oljorna.
Används ofta som servoolja på respektive fordon.

Dexron
Övriga så som GM och Chrysler m.fl. Dexron oljorna har likvärdig viskositet som ovan
Fordolja och är också röd.
Denna kan man beskriva som lite "halare" och kommer att slira om man fyller på en gammal Fordvxlåda. Här har det under årens lopp funnits flera varianter men gemensamt är Dexron namnet.
Står det Dexron så kan man ta en Dexron II eller III.
I Statoils sortiment heter dessa oljor Statoil TransWay DX II och Statoil TransWay DX III. (Chrysler har på senare tid infört Mopar ATF+ speciellt för deras senare automatlådor som inte har fungerat så bra.
Denna olja är en Dexronvariant oftast syntetisk för att klara högre temp) Används ofta som servoolja på respektive fordon.

ATF A, Suffix A
Detta är föregångaren till Dexron oljorna och har en friktionskarakteristik som ligger mellan
Ford och Dexron oljan. Är oftast röda men finns som ofärgade. Här tillsätter man ingen friktionsmodifierare vilket medför att basoljans friktionsegenskaper gäller. Denna olja finns
oftast i instruktionsböcker från 50-talet. Därefter blev det Dexron.
Sådan här olja har Statoil också och den heter Statoil ATF A-52, är ej röd.
Finns ej på bensinstationer men kan beställas från Statoil Lubricants.
Används ofta som servoolja på respektive fordon.

Bakaxelolja
Här är det oftast en mineraolja SAE 80W-90 som föreskrivs. Viktigt att man tar en Hypoidolja som specifikationsmässigt heter API GL-5. Är axeln med diffbroms så behövs LS-olja
(Limited slip-olja). En friktionstillsats som gör att det slirar lagom bra i lamellen. Ingen större mening med att använda syntet om man inte kör många mil (sparar lite bränsle) eller åker
på vintern. En mineral fungerar bra.
I Statoils sortiment heter dessa oljor Statoil GearWay G5 80W-90 och med LS,
GearWay LS5 80W-90. Finns ej på bensinstation men kan beställas från Statoil Lubricants.
Har man egen LS-tillsats som man vill tillsätta så gör man det i GearWay G5 80W-90.

Statoil Lubricants.
Teknisk rågivning Auto
Mikael Mörnsjö