Information om upphovsrätt mm
Veteranfordon.se är en databas som ägs av Usabil.nu AB och skyddas av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Usabil.nu  AB, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på veteranfordon.se och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Webbplatsens utseende och layout och texter och bilder på veteranfordon.se kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § Upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.


Får jag kopiera material från veteranfordon.se till min egen hemsida?
Nej, databasen är skyddad liksom originella texter, konstnärliga bilder och samtliga fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Om du dessutom lägger ut kopian på din hemsida begår du ytterligare ett brott mot Upphovsrättslagen eftersom du gör kopian tillgänglig för allmänheten.